Апартмани „Природа“

  • Адреса на локацијата: Беровско езеро

  • Лице за контакт: Виолета Чичаковска

  • Мобилен: 070-369-256

  • Категорија: стандард

  • Сместувачки капацитет: 18