Вила„Дамјан“

  • Адреса на локацијата: Беровско Езеро

  • Лице за контакт: Марјан Марковски

  • Мобилен: 075-404-278

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет: 8