Вила “Клепало 1”

  • Адреса на локацијата: Беровско езеро

  • Лице за контакт: Бошнаковска Биљана

  • Мобилен: 078-420-202

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет: 20