Вила „Лејк Палас“

  • Адреса на локацијата: Беровско Езеро

  • Лице за контакт: Александар Дончевски

  • Мобилен: 071-373-263

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет: 18