Вила „Савако“

  • Адреса на локацијата: М.В Мемедxов лешник

  • Лице за контакт: Ванчо Арнаутовски

  • Мобилен: 070-225-198

  • Категорија: стандард

  • Сместувачки капацитет: 11