Вила „Санде шумаро“

  • Адреса на локацијата: Беровско езеро

  • Лице за контакт: Александар Лазаревски

  • Мобилен: 075-230-602

  • Мобилен: 075-235-118

  • Категорија: стандард

  • Сместувачки капацитет: 6