Вила Тоскова ливада

  • Адреса на локацијата: м.в Тоскова ливада

  • Лице за контакт: Дејан Бошнаковски

  • Мобилен: 078 465 814

  • Категорија: стандард

  • Сместувачки капацитет: 13