Куќа„Твинс“

  • Адреса на локацијата:Маршал Тито бр.155 – Берово

  • Лице за контакт: Благица Валмарска

  • Мобилен: 078-354-280

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет: 20