Куќа Родна

  • Адреса на локацијата: Карпош 35 – Берово

  • Лице за контакт: Благородна Рабаџиска

  • Мобилен: 076-452-427

  • Категорија: стандард

  • Сместувачки капацитет: 8