Куќа “Роза“

  • Адреса на локацијата: Неретва бр.19, Берово

  • Лице за контакт: Јован Терзиски 

  • Телефон: 033-471-644

  • Мобилен: 070/950-320 

  • Категорија: стандард

  • Сместувачки капацитет: 6

На само 100 метри од центарот на градот на мирна и тивка улица се наоѓаат соби за сместување. На располагање се 7 легла, со заедничка кујна, дневен престој, купатило, телефон. Собите се наоѓаат на вториот спрат . Куќата располага со гаража и голем двор.