Споменици и знаменитости

Историските споменици се сведоштво и аманет оставен од претходните генерации кои се посветиле себеси за слободата, независноста и развојот на овој крај.

Во градот и неговата околина може да се посетат повеќе историски споменици како од времето на турското ропство, така и од НОБ.

Позначајни објекти, споменици, спомен плочи и спомен обележја во Малешево и Берово се:

 • Споменикот на водачот на Разловечкото и на Кресненското востание, Димитар Поп Ѓеорѓиев Беровски, на плоштадот во Берово кој го носи неговото име.
 • Спомен-биста на Димитар Поп Ѓеорѓиев Беровски пред манастирот во Берово
 • Спомен-биста на Јане Сандански на раскрсницата меѓу Берово, Пехчево и Виница, во Смојмирово.
 • Спомен-биста на Дедо Иљо Малешевски пред Основното училиште во Берово, кое го носи неговото име.
 • Спомен-плоча на местото на куќата во кој живеел Дедо Иљо Малешевски, која се наоѓа во близината на градскиот плоштад.
 • Споменик плоча за Даме Груев, на врвот на Петлец, над селото Русиново, на местото кај што е убиен во 1906 година.
 • Спомен-биста на Даме Груев во Русиново
 • Споменик на Никола Петров Русински во близина на Музејот на град Берово
 • Спомен-биста на Никола Петров Русински во дворот на основното училиште во Русиново кое го носи неговото име
 • Споменикот на 50-та Дивизија во селото Митрашинци, подигнат на местото на нејзинито формирање на 17.09.1944.
 • Спомен-обележје на стреланите граѓани во Втората светска војна на 03.10.1944 година, во близина на градскиот стадион во Берово.
 • Спомен-плоча на зградата на полициската станица во Берово, за нападот врз бугарскиот участок од борците на Четвртата Македоонска бригада на ден 23.08.1044 година кога е и ослободено Берово.
 • Спомен-плочата пред детската градинка во Берово на загинатите борци во НОВ од Малешево.
 • Спомен-плочата во месноста Широки Дол – владимирско, за формирањето на 51.Дивизија во 1944 година.
 • Спомен-плочата на Обозна, за битката меѓу партизаните и една единица на бугарската војска, во времето на Мајската офанзива 1944.
 • Спомен-обележјето во Суви Лаки каде е формирано партиското поверенство за Малешево на 10.05.1942 година.
 • Спомен-бистите на Леонид Пецовски, Чедомир Димитријевиќ и Панте Радински на Кејот на реката Брегалница во близина на Основниот суд во Берово.
 • Спомен-бистата на Ацо Русковски пред средното училиште во Берово, чие име го носи.
 • Спомен-бистата на Пола Бошначка во Владимирово, партизанка од ова село.
 • Спомен-биста на Јован Козовски, партизан од Будинарци.
 • Спомен-плоча на Ацо Караманов, на патот помеѓу Берово и село Смојмирово.
Сместување и престој

Имате потреба од квалификуван туристички водич?

Контактирај не