visitBerovo

Суви лаки

7:03 pm
|
Comments off
|
blog_2

Туристичката населба Суви Лаки е урбанизирана во 1978 година, а се наоѓа на 25 км од Берово по патот за Струмица. Во моментот таму се наоѓаат над 500 викенд куќи а е предвидена можност за градба на уште стотина викенд и комерцијални објеки.

<< Назад

Top